GALERIJA

 

 

REZULTATI

 

 

 

LATINSKO IDRO 2019.

Ukupni poredak:

 

Oznaka Ime brodice Kormilar Grupa Pozicija
MU 752  TRTUŠA ANTE TURČINOV GAJETA BM 1
MU 906 MARINKA JURE FRŽOP KAIĆ BM 2
MU 485 SIROTICA DAMIR ČORKALO GAJETA 3
111 MU JARUH GRGO JERAT LEUT 4
MU 887 ILKA ANTE DAVOR TURČINOV ZEC GAJETA 5
MU 520 CVITA HRVOJE JADREŠIĆ GAJETA 6
RV 1444 REGINA ENIO CHERIN BATANA* 7
MU 1700 LIPA MOJA JADRANKO PAVIĆ GAJETA 8
MU 1054 MARINA BETINA BORIS NINIĆ GAJETA 9
MU 1581 BEBA KLEMENT JADREŠIĆ GAJETA 10
MU 612 BABA TONE DARIO FILIPI GAJETA 11
BG 5252 FRANKA MARINKO KATIČIN GAJETA BM 12
MU 229 VADA GODULICA KREŠIMIR PAPEŠA GAJETA 13
124 MU BURACHA IZIDOR JURAGA GAJETA 14
MU 988 MODRAVARKA HRVOJE JAKOVČEV GAJETA 15
TI 777 BABA IVANICA IVICA MEIĆ-SIDIĆ GAJETA 16
RB 6 PEINKA PETAR ŠPANJOL GAJETA BM 17
MU 1813 PRVINKA ANTE KOLANOVIĆ GAJETA 18
MU 1811 BABA MAJO TOMISLAV TIČIĆ GAJETA 19
MD 551   ROBERT MOHOVIĆ KAIĆ BM 20
4 TI BUKINICA KRISTIJAN KLARIN GAJETA 21
MU 1019 MAČUHICA TIHOMIR TURČINOV GAJETA 22
MU 60   JURE BAŠIĆ GAJETA BM 23
MU 777 DIŠPETOŽA ZORAN JUŠIĆ GAJETA 24
ZD 998 CICIBELA MARINO MIJAT LEUT 25
  ŠIMICA MATEJ BALARA GAJETA 26
MU 1 KURNATARICA LOVRE KULUŠIĆ GAJETA 27
CS 1655 DON ĆIĆO  IVICA GRBAR KAIĆ BM 28
MU 1229 OLGA ZDENKO BILIĆ GAJETA 29
MU 588 DAVNA ŽELJA ZVONIMIR ILIJIĆ GAJETA 30
VD 1227 MILA BORIS ANTIĆ GAJETA 31
VD 620   ŽELIMIR MAČUKAT KAIĆ BM 32
MU 696   STIPE MATKOVIĆ  LEUT 33
TI 1559 BABA LUCE EMILIO LAPOV-PADOVAN GAJETA 34
MU 1337       35
MU 84 ORLIĆ DIETER SCHELLENBERG LEUT 36
MU 1890 NADALINA SINIŠA MIKIN GAJETA 37
OP 973   BRANKO MARINOVIĆ KAIĆ BM 38
TI 250 MATI JEZERKA     39
  BURA TONKO RAČIĆ GAJETA 40
VD 998   TONKO BOZOLIĆ GAJETA 41
ŠB 6742 SPUGA RINO JARAM GAJETA 42
TI 1 TIŠNJANKA DUJE PERIĆ GAJETA 43
BG 1576   MIRKO ČEPO LEUT 44
MU 712   MATEJ JEŽINA GAJETA 45
MU 1203   NIKOLA BURTINA GAJETA 46
MU 85 GUŠTE TONKO SKRAČIĆ LEUT 47
MU 790 RAJNA IVAN CRLJENKO KAIĆ 48
VD 260 INES BORIS CUKROV GAJETA  49
MU 674 ŠUJAK ZLATKO KOVAČEV KAIĆ 50
MU 175 BRUKA FILIP LOVRIĆ KAIĆ 51
MU 1888 ŠIMICA MISLAV SKRAČIĆ GAJETA 52
TG 669   ANDRIJA MUDRONJA GAJETA BM 53
BG 1215 BUHA DOBROSLAV KOVAČIĆ GAJETA 54
MU 55   DRAGULO VODOPIJA LEUT 55
MU 172       56
MU 793 MALI PARTIZAN ZDRAVKO BAŠIĆ GAJETA 57
BG 14 NEUMORNI STANISLAV KUŠTERA LEUT 58
MU 8  BAŽOKIĆ IVE BAŽOKIĆ LEUT 59
MU 186 MARIJA JELENA ČOP KAIĆ 60
    SNJEŽAN RAMEŠA KAIĆ BM 61
MU 637 LA SPUŽ LUKA VODOPIJA KAIĆ 62
347 MU ROPOTNICA ANTE BAŠIĆ GAJETA 63
397 JL GROFICA MARIO GABELIĆ GAJETA 64
HV 842 KULAT JOHN  MILIČIĆ GAJETA  65
HV 5 LESNA BRANKO KIRIGIN GAJETA BM 66
MU 113 FRANKO DAVOR MUDRONJA GAJETA 67
MU 716 BRBAŠ MATEJA BAŠIĆ GAJETA 68
JL 378 MARČELINA TOMISLAV GABELIĆ GAJETA na motor
ST 54 SLOBODNA DALMACIJA PLAMENKO BAVČEVIĆ LEUT nisu završili
  MLADENKA GORAN MUDRONJA GAJETA nisu završili
405 JL MORO NIKOLA GABELIĆ LEUT nisu završili
OP 231 PEPI LUCE TESSITORI KAIĆ nisu završili
MU 762 CRNI VOJKO BAŠIĆ GAJETA nisu završili
MU 810 DUME NIKOLA BALIN GAJETA nisu završili
VD 113   BORIS CUKROV GAJETA nisu završili
VD 1974   BENEDIKT ANTE CUKROV KAIĆ nisu završili
VD 1230 MARIJA MILAN CUKROV GAJETA nisu završili
MU 1283 STRIKAN JURE VIDAKOVIĆ KAIĆ nisu završili

 

 

Poredak LEUTI:

 

111 MU JARUH GRGO JERAT 1
ZD 998 CICIBELA MARINO MIJAT 2
MU 696   STIPE MATKOVIĆ  3
MU 84 ORLIĆ DIETER SCHELLENBERG 4
BG 1576   MIRKO ČEPO 5
MU 85 GUŠTE TONKO SKRAČIĆ 6
MU 55   DRAGULO VODOPIJA 7
BG 14 NEUMORNI STANISLAV KUŠTERA 8
MU 8  BAŽOKIĆ IVE BAŽOKIĆ 9
ST 54 SLOBODNA DALMACIJA PLAMENKO BAVČEVIĆ nisu završili
405 JL MORO NIKOLA GABELIĆ nisu završili

 

 

Poredak GAJETA:

 

MU 485 SIROTICA DAMIR ČORKALO 1
MU 887 ILKA ANTE DAVOR TURČINOV ZEC 2
MU 520 CVITA HRVOJE JADREŠIĆ 3
RV 1444 REGINA ENIO CHERIN 4
MU 1700 LIPA MOJA JADRANKO PAVIĆ 5
MU 1054 MARINA BETINA BORIS NINIĆ 6
MU 1581 BEBA KLEMENT JADREŠIĆ 7
MU 612 BABA TONE DARIO FILIPI 8
MU 229 VADA GODULICA KREŠIMIR PAPEŠA 9
124 MU BURACHA IZIDOR JURAGA 10
MU 988 MODRAVARKA HRVOJE JAKOVČEV 11
TI 777 BABA IVANICA IVICA MEIĆ-SIDIĆ 12
MU 1813 PRVINKA ANTE KOLANOVIĆ 13
MU 1811 BABA MAJO TOMISLAV TIČIĆ 14
4 TI BUKINICA KRISTIJAN KLARIN 15
MU 1019 MAČUHICA TIHOMIR TURČINOV 16
MU 777 DIŠPETOŽA ZORAN JUŠIĆ 17
  ŠIMICA MATEJ BALARA 18
MU 1 KURNATARICA LOVRE KULUŠIĆ 19
MU 1229 OLGA ZDENKO BILIĆ 20
MU 588 DAVNA ŽELJA ZVONIMIR ILIJIĆ 21
VD 1227 MILA BORIS ANTIĆ 22
TI 1559 BABA LUCE EMILIO LAPOV-PADOVAN 23
MU 1890 NADALINA SINIŠA MIKIN 24
  BURA TONKO RAČIĆ 25
VD 998   TONKO BOZOLIĆ 26
ŠB 6742 SPUGA RINO JARAM 27
TI 1 TIŠNJANKA DUJE PERIĆ 28
MU 712   MATEJ JEŽINA 29
MU 1203   NIKOLA BURTINA 30
VD 260 INES BORIS CUKROV 31
MU 1888 ŠIMICA MISLAV SKRAČIĆ 32
BG 1215 BUHA DOBROSLAV KOVAČIĆ 33
MU 793 MALI PARTIZAN ZDRAVKO BAŠIĆ 34
347 MU ROPOTNICA ANTE BAŠIĆ 35
397 JL GROFICA MARIO GABELIĆ 36
HV 842 KULAT JOHN  MILIČIĆ 37
MU 113 FRANKO DAVOR MUDRONJA 38
MU 716 BRBAŠ MATEJA BAŠIĆ 39
JL 378 MARČELINA TOMISLAV GABELIĆ na motor
  MLADENKA GORAN MUDRONJA nisu završili
MU 762 CRNI VOJKO BAŠIĆ nisu završili
MU 810 DUME NIKOLA BALIN nisu završili
VD 113   BORIS CUKROV nisu završili
VD 1230 MARIJA MILAN CUKROV nisu završili

 

 

Poredak GAJETA BEZ MOTORA:

 

MU 752  TRTUŠA ANTE TURČINOV 1
BG 5252 FRANKA MARINKO KATIČIN 2
RB 6 PEINKA PETAR ŠPANJOL 3
MU 60   JURE BAŠIĆ 4
TG 669   ANDRIJA MUDRONJA 5
HV 5 LESNA BRANKO KIRIGIN 6

 

 

Poredak KAIĆ:

 

MU 790 RAJNA IVAN CRLJENKO 1
MU 674 ŠUJAK ZLATKO KOVAČEV 2
MU 175 BRUKA FILIP LOVRIĆ 3
MU 186 MARIJA JELENA ČOP 4
MU 637 LA SPUŽ LUKA VODOPIJA 5
OP 231 PEPI LUCE TESSITORI nisu završili
VD 1974   BENEDIKT ANTE CUKROV nisu završili
MU 1283 STRIKAN JURE VIDAKOVIĆ nisu završili

 

 

Poredak KAIĆ BEZ MOTORA:

 

MU 906 MARINKA JURE FRŽOP 1
MD 551   ROBERT MOHOVIĆ 2
CS 1655 DON ĆIĆO  IVICA GRBAR 3
VD 620   ŽELIMIR MAČUKAT 4
OP 973   BRANKO MARINOVIĆ 5
    SNJEŽAN RAMEŠA 6

 

 

 

Murter 2019.

 

KONTAKTIRAJTE NAS