LATINSKO IDRO

 

 

 

 

 

2020.

 

 

2019.

 

 

2018.

 

 

2017.

 

 

2016.

 

 

2015.

 

 

2014.

 

 

2013.

 

 

2012.

 

 

2011.

 

 

2010.

 

 

2009.

 

 

2008.

 

 

2007.

 

 

2006.

 

 

2005.

 

 

2004.

 

 

2003.

 

 

2002.

 

 

2001.

 

 

2000.

 

 

1999.

 

 

1998.

 

VESLAČKA REGATA "OD MULA DO MULA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

VESLAČKA REGATA "DIDOVIN VESLUN"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

MALO LATINSKO IDRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

SPORTSKA REGATA "GAJETA KUP"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

KONTAKTIRAJTE NAS