GALERIJA

 

 

REZULTATI

 

 

 

LATINSKO IDRO 1999.

Poredak GAJETE & LEUTI:

 

Oznaka Ime Kormilar Klasa
1 MU 650 Godulo Nikola Papeša Gajeta
2 85 MU Bažokić Ive Šikić Leut
3 MU 777 Strahan Juraga Gajeta
4 VD 315 Dalibor Antić Gajeta
5 108 MU Vladimir Skračić Gajeta
6 MU 673 Mladenko Mudronja Gajeta
7 MU 65 Frane Skračić Gajeta
8 MU 52 Šime Jušić Gajeta
9 MU 629 Joso Juraga Gajeta
10 MU 623 Marko Skračić Gajeta
11 115 MU Snježan Šameša Gajeta
12 MU 25 Sveto Mudronja Gajeta
13 BG 2526 Branimir Mađerić Gajeta
14 ŠI 2674 Marko Skračić Gajeta
15 MU 768 Bepina Edi Turčinov Gajeta
16 111 MU Jaruh Željko Jerat Leut

Poredak KAIĆI:


Oznaka Ime Kormilar Klasa
1     Ivo Šikić Kaić
2 MU 647   Marko Juraga Kaić
3 MU 469 Milan Kovačev Kaić
4 MU 888 Knezac Vitomir Rameša Kaić

* nije startao/ nije završio

 

 

Murter 1999.

 

KONTAKTIRAJTE NAS