REGATA „LATINSKO IDRO“
Propozicije o prijavi i sudjelovanju na regati

 

OPĆI DIO

Prva zadaća regate Latinsko idro nije natjecanje i pobjeda, ali nije ni bilo kakvo sudjelovanje. Prvi je cilj oživljavanje sjećanja na jedan način života na moru i korištenja jednog specifičnog broda. Zato svaka izvornost u izgledu, opremi ili načinu jedrenja natjecatelju osigurava stanovitu prednost u vidu nagrade ili nekom drugom obliku.

Leut, gajeta i kaić, tri tipa broda koji konkuriraju u natjecanju, u načelu nisu ni zamišljeni ni građeni kao brodovi za brzu plovidbu. Ovi brodovi, posebno leut i gajeta, građeni su kao višenamjenski brodovi, brodovi za opsluživanje prekomorskog posjeda, a to znači prije svega prijevoz dobara do matične luke. To su težački teški brodovi, koji nisu namijenjeni natjecanju, a glavno im je obilježje čvrstina i stabilnost.

Stoga se natjecatelje moli da prilikom plovidbe u samoj regati poštuju pravila o izbjegavanju sudara na moru, ali i da uzimaju u obzir manevarske nedostatke ovih tipova brodova.

POSEBNI DIO

Regata se održava u znaku Svetog Mihovila, patrona murterske župe, no moguće je da se ne održi na sam dan zaštitnika, to jest 29. rujna.
Regata se održava u Murteru a start je uvijek u uvali Hramina. Mjesto i način starta te rutu određuje na dan natjecanja Regatni odbor zavisno od meteoroloških prilika.

U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta regata se najprije odgađa za kasniji termin u istome danu, a ako su vremenske prilike takve da se regata ne može održati u istom danu, onda za slijedeću nedjelju u istom terminu.

ORGANIZATOR

Organizator natjecanja je Udruga Latinsko idro iz Murtera

Organizacijski odbor čine izabrani predstavnici Organizatora, suorganizatora i sponzora.

Regatni odbor čine tri člana, koje imenuje Organizacijski odbor.

PRIJAVE

Raspis natjecanja radi organizator najkasnije 20 dana prije natjecanja i javno ga objavljuje u medijima, putem društvenih mreža i internetskih stranica, izravnim obavještavanjem i na druge načine.

Prijava za regatu vrši se na posebnom obrascu, u prostorijama Turističke zajednice Murter-Kornati, najkasnije dva sata prije starta regate.

KATEGORIJE

Brodovi se natječu u pet kategorija:
LEUT - dužina broda veća od 7 metara
GAJETA - dužina broda od 5,30 do 6,99 metara
GAJETA BEZ MOTORA - dužina broda od 5,30 do 6,99 metara. Brod spada u ovu kategoriju ukoliko nema unutrašnji motor, ili nema propeler.
KAIĆ – dužina broda je manja od 5,30 metara
KAIĆ BEZ MOTORA - dužina broda je manja od 5,30 metara. Brod spada u ovu kategoriju ukoliko nema unutrašnji motor, ili nema propeler.

PRAVILA NATJECANJA

Sastanci kormilara održavaju se prema unaprijed dogovorenom rasporedu, kako odredi Organizator u Raspisu natjecanja. Sastanci se održavaju na Staroj rivi na Hramini.

U okviru natjecanja plovi se samo tradicionalnim latinskim jedrom, te brodom koji je građen tradicionalnim načinom gradnje (drvena gradnja). Ostali sudionici u regati koji nemaju takvo jedro ili trup broda, plove izvan konkurencije.

Dužina jedra po lantini je ograničena. Maksimalna dužina jedra ne smije iznositi više od unutrašnje dužine broda (dužina između opasa) pomnožene sa koeficijentom 1,6. Organizator zadržava pravo tolerancije od 0,5% uslijed mjerne pogreške.

Osnovnu posadu čine skiper i još dva člana. Poželjno je i preporuča se da svaka posada primi na brod djecu i zainteresirane goste, jer regata ima i odgojni cilj.

Budući da danas svi brodovi imaju motore i propelere, takvi se moraju pojaviti i na startu. Skidanje bilo kojeg dijela opreme nije dopušteno. Eventualni natjecatelji u brodovima koji nikad nisu imali ugrađeni motor i propeler, dobro su došli.

Prilikom okretanja na vjetar (letanje) dopuštena je upotreba vesla (považanje) sve dok brod ne uvatibrivu. Nakon toga veslo se mora svrći. Bilo koja druga uporaba vesla (izuzev izbjegavanja opasnosti ili dopuštenja od strane Regatnog odbora) diskvalificira plovilo iz daljnjeg natjecanja.

U slučaju iznimno slaba vjetra, dopustit će se považanje pod vitar samo jednim veslom. No, takvo dopuštenje mora dati Regatni odbor za vrijeme same regate, unaprijed dogovorenim znakom (raketa npr.)

U slučaju iznimno slaba vjetra, moguće je skraćenje rute plovidbe. Takvu odluku Regatni odbor će obznaniti natjecateljima unaprijed dogovorenim znakom.

Ako vjetar potpuno padne za vrijeme regate, odobrit će se, unaprijed dogovorenim znakom, upotreba dva vesla i ne više od dva. Posade koje u tim uvjetima dođu do cilja, rangirat će se po redu dolaska.

PREGLED BRODOVA
Pregled brodova i opreme vrši posebno Povjerenstvo koje imenuje Regatni odbor. Regatni odbor može na preporuku Povjerenstva diskvalificirati posadu kojoj oprema i brod nisu u skladu s propozicijama.

PROSVJEDNO VRIJEME
Prosvjedi se ulažu nakon regate, najkasnije jedan sat nakon prolaska brodice prosvjednika kroz cilj, na brodu Regatnog odbora.

NAGRADE
Svi sudionici natjecanja dobivaju povelju o sudjelovanju u regati, a najbolji u svojoj klasi i nagrade. Osim natjecateljskih, postoje i nagrade kojima se potiču temeljni ciljevi Latinskog idra - izvornost, mladost, iskustvo i čast. Težimo za tim da nagrade uvijek budu izvorne (idro, lantina, jarbol, veslo, timun, konopi, i sl.)

ODGOVORNOST
Svaka brodica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.

 

 

 

SPORTSKA REGATA „GAJETA KUP“
Propozicije o prijavi i sudjelovanju na regati

OPĆI DIO

Gajeta, tip broda koji konkurira u natjecanju, u načelu nije ni zamišljen ni građen kao brod za brzu plovidbu. Ovaj brod građen je kao višenamjenski brod, brod za opsluživanje prekomorskog posjeda, a to znači prije svega prijevoz dobara do matične luke. To je težački teški brod, koji nije namijenjen natjecanju, a glavno mu je obilježje čvrstina i stabilnost.
Stoga se natjecatelje moli da prilikom plovidbe u samoj regati poštuju pravila o izbjegavanju sudara na moru, ali i da uzimaju u obzir manevarske nedostatke ovog tipa broda.

POSEBNI DIO

Regata se održava slijedeću nedjelju nakon regate „Latinsko idro“, u popodnevnim satima. O terminu održavanja Organizator će obavijestiti natjecatelje u Raspisu natjecanja.
Regata se održava u Murteru, tj. u uvali Hramina. Mjesto i način starta te rutu određuje na dan natjecanja Regatni odbor zavisno od meteoroloških prilika.
Ovisno o vremenskim prilikama na dan održavanja regate, Regatni odbor zadržava pravo na odgodu ili otkazivanje regate.

ORGANIZATOR

Organizator natjecanja je Udruga Latinsko idro iz Murtera
Organizacijski odbor čine izabrani predstavnici Organizatora, suorganizatora i sponzora.
Regatni odbor čine tri člana, koje imenuje Organizacijski odbor.

PRIJAVE

Raspis natjecanja radi organizator najkasnije 20 dana prije natjecanja i javno ga objavljuje u medijima, putem društvenih mreža i internetskih stranica, izravnim obavještavanjem i na druge načine.
Prijava za regatu vrši se na posebnom obrascu, za vrijeme sastanka kormilara.

KATEGORIJE

Brodovi se natječu samo u kategoriji gajeta (5,30 – 7,00 m dužine), a svi ostali, ukoliko ne spadaju u tu kategoriju, natječu se izvan konkurencije.

PRAVILA NATJECANJA

Sastanak kormilara održava se na Staroj rivi na Hramini jedan sat prije starta prvog plova.

U okviru natjecanja plovi se samo tradicionalnim latinskim jedrom. Ostali sudionici u regati koji nemaju takvo jedro plove izvan konkurencije.

Dužina jedra po lantini je ograničena. Maksimalna dužina jedra ne smije iznositi više od unutrašnje dužine broda (dužina između opasa) pomnožene sa koeficijentom 1,6. Organizator zadržava pravo tolerancije od 0,5% uslijed mjerne pogreške.

Osnovnu posadu čine skiper i još dva člana. Poželjno je i preporuča se da svaka posada primi na brod djecu i zainteresirane goste, jer regata ima i odgojni cilj.

Regata se održava po principu jedrenja „u štap“, tj. okretanja privjetrinskih i zavjetrinskih oznaka (bova) kako odredi Regatni odbor na  sastanku kormilara.

Start regate je po principu „letećeg“ starta, tj. nalazi se između regatnog broda i oznake s lijeve strane.

Prilikom okretanja na vitar dopuštena je upotreba vesla (považanje) sve dok brod ne uvatibrivu. Nakon toga veslo se mora svrći. Bilo koja druga uporaba vesla (izuzev izbjegavanja opasnosti ili dopuštenja od strane Regatnog odbora) diskvalificira plovilo iz daljnjeg natjecanja.

U slučaju iznimno slabog vjetra moguće je skraćenje rute, o čemu će regatni odbor pravovremeno obavijestiti sve natjecatelje unaprijed dogovorenim znakom.

PREGLED BRODOVA

Pregled brodova i opreme vrši posebno Povjerenstvo koje imenuje Regatni odbor. Regatni odbor može na preporuku Povjerenstva diskvalificirati posadu kojoj oprema i brod nisu u skladu s propozicijama.

PROSVJEDNO VRIJEME

Prosvjedi se ulažu nakon regate, najkasnije jedan sat nakon prolaska brodice prosvjednika kroz cilj, na brodu Regatnog odbora.

NAGRADE

Tri najbolje plasirana broda dobivaju nagrade. Osim natjecateljskih, postoje i nagrade kojima se potiču temeljni ciljevi Latinskog idra - izvornost, mladost, iskustvo i čast.

ODGOVORNOST

Svaka brodica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.

 

 

 

VESLAČKA REGATA „OD MULA DO MULA“
Propozicije o prijavi i sudjelovanju na regati

OPĆI DIO

Prva zadaća veslačke regate Od mula do mula nije natjecanje ni pobjeda, ali nije ni bilo kakvo sudjelovanje. Prvi je cilj oživljavanje sjećanja na jedan način života na moru i korištenja jednog specifičnog broda. Zato svaka izvornost u izgledu, opremi ili načinu veslanja natjecatelju osigurava stanovitu prednost u vidu nagrade ili nekom drugom obliku.

Gajeta, tip broda koji konkurira u natjecanju, u načelu nije ni zamišljen ni građen kao brod za brzu plovidbu. Ovaj brodgrađen je kao višenamjenski brod, brod za opsluživanje prekomorskog posjeda, a to znači prije svega prijevoz dobara do matične luke. To je težački teški brod, koji nije namijenjen natjecanju, a glavno mu je obilježje čvrstina i stabilnost.

Stoga se natjecatelje moli da prilikom plovidbe u samoj regati poštuju pravila o izbjegavanju sudara na moru, ali i da uzimaju u obzir manevarske nedostatke ovog tipa broda.

POSEBNI DIO

Regata se održava u sklopu programa manifestacije „Dani Latinskog idra“.U pravilu se održava 08. rujna, povodom blagdana Male Gospe.

Regata se održava u uvali Hramina. Mjesto i način starta te rutu određuje na dan natjecanja Regatni odbor zavisno od meteoroloških prilika.

U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta regata se najprije odgađa za kasniji termin u istome danu, a ako su vremenske prilike takve da se regata ne može održati u istom danu,Regatni odbor zadržava pravo na odgodu ili otkazivanje regate.

ORGANIZATOR

Organizator natjecanja je Udruga Latinsko idro iz Murtera

Organizacijski odbor čine izabrani predstavnici Organizatora, suorganizatora i sponzora.

Regatni odbor čine tri člana, koje imenuje Organizacijski odbor.

PRIJAVE

Raspis natjecanja radi organizator najkasnije 7 dana prije natjecanja i javno ga objavljuje u medijima, putem društvenih mreža i internetskih stranica, izravnim obavještavanjem i na druge načine.
Prijava za regatu vrši se na posebnom obrascu, u prostorijama Turističke zajednice Murter-Kornati, najkasnije dva sata prije starta regate.

KATEGORIJE

Brodovi se natječu u tri kategorije:
LEUT - dužina broda veća od 7 metara
GAJETA - dužina broda od 5,30 do 7 metara
KAIĆ – dužina broda je manja od 5,30 metara

PRAVILA NATJECANJA

Sastanak kormilara održava se na Staroj rivi na Hramini jedan sat prije starta natjecanja. Na sastanku kormilara natjecatelji će dobiti proceduralne upute o samom natjecanju.

U okviru natjecanja plovi se samo brodom koja je građen tradicionalnim načinom gradnje (drvena gradnja)

Svaka ekipa može prijaviti do 5 veslača (gajeta) - 3 veslača (kaić) – 7 veslača (leut),  uključujući kormilara.

PREGLED BRODOVA

Pregled brodova i opreme vrši posebno Povjerenstvo koje imenuje Regatni odbor. Regatni odbor može na preporuku Povjerenstva diskvalificirati posadu kojoj oprema i brod nisu u skladu s propozicijama.

PROSVJEDI

Tijekom utrke, posada koja smatra da je iz bilo kojega razloga oštećena postupkom konkurentske posade može iskazati  protest  (zastavicom koju podiže kormilar).

Po prilasku suca, kormilar usmeno iskazuje protest. Sudac može donijeti odluku na licu mjesta i penalizirati uzročnika opstrukcije, ili to učiniti po završetku utrke.

NAGRADE

Svi sudionici natjecanja dobivaju povelju o sudjelovanju u regati, atri najbolje plasirana brodadobivaju nagrade. Osim natjecateljskih, postoje i nagrade kojima se potiču temeljni ciljevi Latinskog idra - izvornost, mladost, iskustvo i čast. Težimo za tim da nagrade uvijek budu izvorne (idro, lantina, jarbol, veslo, timun, konopi, i sl.)

ODGOVORNOST

Svaka brodica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.

 

 

 

VESLAČKA REGATA „DIDOVIN VESLUN“
Propozicije o prijavi i sudjelovanju na regati

OPĆI DIO

Prva zadaća veslačke regate „Didovinveslun“ nije natjecanje ni pobjeda, ali nije ni bilo kakvo sudjelovanje. Prvi je cilj oživljavanje sjećanja na jedan način života na moru i korištenja jednog specifičnog broda. Zato svaka izvornost u izgledu, opremi ili načinu veslanja natjecatelju osigurava stanovitu prednost u vidu nagrade ili nekom drugom obliku.

Gajeta, tip broda koji konkurira u natjecanju, u načelu nije ni zamišljen ni građen kao brod za brzu plovidbu. Ovaj brodgrađen je kao višenamjenski brod, brod za opsluživanje prekomorskog posjeda, a to znači prije svega prijevoz dobara do matične luke. To je težački teški brod, koji nije namijenjen natjecanju, a glavno mu je obilježje čvrstina i stabilnost.

Stoga se natjecatelje moli da prilikom plovidbe u samoj regati poštuju pravila o izbjegavanju sudara na moru, ali i da uzimaju u obzir manevarske nedostatke ovog tipa broda.

POSEBNI DIO

Regata se održava u sklopu programa manifestacije „Dani Latinskog idra“.U pravilu se održava prvu nedjelju iza Male Gospe.
Regata se održava u uvali Hraminaa start je u pravilu uvijek sa stare rive u Murteru. Mjesto i način starta te rutu određuje na dan natjecanja Regatni odbor zavisno od meteoroloških prilika.
U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta regata se najprije odgađa za kasniji termin u istome danu, a ako su vremenske prilike takve da se regata ne može održati u istom danu, onda za slijedeću nedjelju u istom terminu, o čemu odlučuje organizator i najavljuje to u Raspisu natjecanja.U slučaju da se ni u  rezervnom terminu  ne može održati, u slučaju više sile i u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih posada – 4 minimalno - natjecanje će za tu godinu biti otkazano.

ORGANIZATOR

Organizator natjecanja je Udruga Latinsko idro iz Murtera
Organizacijski odbor čine izabrani predstavnici Organizatora, suorganizatora i sponzora.
Regatni i sudački odbor čine 4 suca, po jedan iz četiri otočka mjesta (Betina, Jezera,Murter i Tisno). Na čelu je Glavni sudac kojega imenuje Organizacijski odbor. Suce delegiraju mjesta za svaku godinu. Glavni sudac se imenuje do opoziva.

PRIJAVE

Raspis natjecanja radi organizator najkasnije 20 dana prije natjecanja i javno ga objavljuje u medijima, putem društvenih mreža i internetskih stranica, izravnim obavještavanjem i na druge načine.
Prijava za regatu vrši se na posebnom obrascu, o čemu će Organizator pravovremeno obavijestiti natjecatelje.

KATEGORIJE

Brodovi se natječu u jednoj kategoriji:
GAJETA - dužina broda od 5,30 do 7 metara

 

PRAVILA NATJECANJA

Organizator će upriličiti javno izvlačenje startnih pozicija uoči natjecanja. Mjesto  i vrijeme javnog izvlačenja startnih pozicija, organizator će navesti u Raspisu natjecanja.

Sastanak kormilara održava se na Staroj rivi na Hramini jedan sat prije starta natjecanja. Na sastanku kormilara natjecatelji će dobiti proceduralne upute o samom natjecanju.

U okviru natjecanja plovi se samo gajetomkoja je građena tradicionalnim načinom gradnje.

Budući da danas svi brodovi imaju motore i propelere, takvi se moraju pojaviti i na startu. Skidanje bilo kojeg dijela opreme nije dopušteno. Eventualni natjecatelji u brodovima koji nikad nisu imali ugrađeni motor i propeler, dobro su došli.

Svaka ekipa može prijaviti do 9 veslača, uključujući kormilara. Tijekom regate u gajeti može biti maksimalno 4 veslača i jedan kormilar. Ovisno o dužini rute, Regatni odbor može odlučiti da se tijekom veslanja pojedini veslač može zamijeniti rezervnim članom iz pratećeg čamca. Takva izmjena se obavlja prema posebnim pravilima koje će Regatni odbor obznaniti natjecateljima prilikom sastanka kormilara.

PREGLED BRODOVA

Pregled brodova i opreme vrši posebno Povjerenstvo koje imenuje Regatni odbor. Regatni odbor može na preporuku Povjerenstva diskvalificirati posadu kojoj oprema i brod nisu u skladu s propozicijama.

PROSVJEDI

Tijekom utrke, posada koja smatra da je iz bilo kojega razloga oštećena postupkom konkurentske posade može iskazati  protest  (zastavicom koju podiže kormilar).Po prilasku suca, kormilar usmeno iskazuje protest.

Sudac može donijeti odluku na licu mjesta i penalizirati uzročnika opstrukcije, ili to učiniti po završetku utrke.

NAGRADE

Pobjedniku regate “Didovinveslun” dodjeljuje se prijelazni trofej “Velika sohasv.Roka”. Trajni vlasnik trofeja je Udruga Latinsko idro. Ime pobjedničke ekipe se trajno upisuje na trofej.Trofej se uručuje po završetku natjecanja i služi za fotografiranje i za druge promidžbene aktivnosti. Nakon završetka događaja, trofej se vraća u Muzej drvene brodogradnje u Betini gdje je izložen tijekom godine. Muzej preuzima obvezu i odgovornost za čuvanje trofeja.
Pobjednik dobija i novčanu nagradu. O  novčanoj nagradi za svaku godinu  odlučuje Organizacijski odbor i njezin iznos objavljuje  u Raspisu natjecanja.
Prve tri ekipe dobiti će medalje , a svi sudionici povelju o sudjelovanju na regati.

ODGOVORNOST

Svaka brodica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, brodica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate.

 

 

Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicijskih načina plovidbe

LATINSKO IDRO - Murter Kornati

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS